top of page

fashion

Nights in Cairo

MOEVIR Magazine July 2022

Nights in Cairo


Makeup Artist/Hair Stylist Valeriya Kutsan @kutsanvaleriya1

Photographer Yury Kravtsov @y.k.foto

Wardrobe Stylist Alina Berezina @alinaberry.style

Wardrobe Stylist Natali Yurkovskaya @natali.yurkovskaya

Model Ella Golubeva @rfmodels_mm @ella_golubeva


bottom of page