top of page

fashion

LOST IN THE WOODLAND

Moevir Magazine November Issue 2023

[LOST IN THE WOODLAND]Makeup Artist: Irina Ruchina @ruchina_beauty

Photographer: Oleg Romanov @oleg__romanov

Wardrobe Stylist: Anastasia Podvalova @podvalova_dress

Model: Vera Filyotkina @filyotkina.ru

bottom of page