top of page

fashion

Isidalibra

Moevir Magazine October Issue 2019

Female Model: Anna Arhipova @V. G. MODELS  @ vgmodels annaarhipova

Makeup Artist/Photographer: Kirill Zarin  @byzarin

Retoucher: Alena Zolotnikova  @retouch_az

Wardrobe Stylist: Konstantin Korshenkov   @ladydolores

bottom of page