top of page

fashion

Body

Moevir Magazine February Issue 2021

[Body]


https://www.magcloud.com/browse/issue/1921294


Photographer/Retoucher: IVAN KOVALYOV @kovalyov_foto

Model: Alika Pavlova @pavlova_alika

Model: Olesya @olesya.ww

Model: ANASTASIA ZHUSHMAN @n.zhushman

bottom of page