fashion

Sun Traveller

Moevir Magazine November Issue 2019

Model: Ola Korytowska @SPECTO Models  @olakori
Makeup Artist: Katarzyna Olkowska  @olkowskabeauty
Hair Stylist: Patryk Nadolny  @patryknadolny
Photographer | Retoucher: Karolina Harz  @karo_harz

03jpg
04jpg
02jpg
01jpg
09jpg
07jpg
08jpg
06jpg
05jpg
About  Moevir    |    Contact us    |    Submit To Us     |    Privacy policy
02jpg